Geurstokjes Pesco di Lorio 500ml ROBI Interior

PARCO – Geurstokjes Pesco di Lorio 500ml

 90,00

6 op voorraad (kan nabesteld worden)

SKU: PAR015 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Een eerbetoon aan PESCO DI IORIO (1.831 m boven zeeniveau), de hoogste berghut in het hele Nationale Park van Abruzzo, midden in de winter, op een koude, heldere zonnige dag.

BESCHRIJVING
Het geurbeeld dat wordt opgeroepen door de kamergeur Pesco di Iorio is dat van een adembenemend panorama dat het grondgebied van het Nationaal Park van Abruzzen, Lazio en Molise omvat op een koude winterdag, met een heldere en serene hemel. De natuur lijkt te slapen in de kou van de winter, maar onder het ijs blijft ze levendig en kloppend, zich voorbereidend op de lente. Terwijl je op grote hoogte over een besneeuwd en stil pad loopt, ruik je de geur van natte dennennaalden en bevroren hars. Een bleke zon wordt weerspiegeld in de witte onmetelijkheid, wat een duidelijk gevoel van lichtheid en vitaliteit geeft: de bevroren lucht opent de keel bij elke ademhaling, wat een energiek en revitaliserend effect geeft.

DETAILS
Volume/nettogewicht: 500 ml
Gewicht: 900 gr
Afmetingen: 8,6 x 22,5 cm

ONDERHOUDSTIPS
Voor het eerste gebruik is het aanbevolen om de natuurlijke houten stokken ongeveer twee uur in de vloeistof te laten weken en ze dan om te draaien. Afhankelijk van de gewenste intensiteit en de grootte van de ruimte wordt aangeraden om de stokjes naar believen één tot twee keer per week om te draaien. Voor een betere verspreiding kan de kamergeur op menshoogte en in een doorgang worden geplaatst: de lucht zal de geurdeeltjes geleiden en bij elke beweging de geur helpen verspreiden.

WAARSCHUWINGEN
H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 – Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. P102- Buiten bereik van kinderen bewaren. P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. P333+P313- Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp inroepen. P337 + P313 – Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen. P501 – Inhoud of verpakking afvoeren volgens plaatselijke, landelijke voorschriften.

Bevat rosmarinus officinalis bladolie; (4-tert-butylcyclohexyl) acetaat; eucalyptus globulus bladolie; linalool; linalylacetaat; sinaasappel, zoet, ext. eugenol; geranylacetaat; 2-methylundecanal; (-)-pine-2(10)-een; cederhoutolie, Texas; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeo[5,6-c]pyran; reactiemassa van cis-1(en trans-1)-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetaat en cis-4(en trans-4)-isopropyl-1-methylcyclohexylacetaat; Juniperus virginiana-olie; cedrylacetaat.

Bijkomende informatie

Afmetingen 9 × 9 × 23 cm