Geurstokjes La difesa 500ml ROBI Interior

PARCO – Geurstokjes La difesa 500ml

 90,00

9 op voorraad

SKU: PAR016 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

BESCHRIJVING
De luchtverfrisser leidt naar een weelderige weide bedekt met hoog gras en wilde bloemen, omringd door eeuwenoude bossen die door UNESCO tot werelderfgoed zijn verklaard. Op de open plekken in de schaduw van de bomen groeit de zeldzame Iris Marsica, een unieke irisvariëteit die een delicate poederachtige geur verspreidt. De onvergetelijke geur van deze wilde bloem wordt gecombineerd met een boeket van witte bloemen op een achtergrond van romige houtsoorten, onderbroken door vleugjes zwarte bes, met een zuur en suikerachtig aroma. Er is een lichte hint van as, opgeroepen door een vage rokerige noot, die de sfeer van de fontein in de buurt van de schuilplaats oproept, waar de huisvrouwen vroeger het linnengoed reinigden met de as van de open haard.

DETAILS
Volume/nettogewicht: 500 ml
Gewicht: 900 gr
Afmetingen: 8,5 x 22,5 cm
ONDERHOUDSTIPS
Voor het eerste gebruik is het aanbevolen om de natuurlijke houten stokken ongeveer twee uur in de vloeistof te laten weken en ze dan om te draaien. Afhankelijk van de gewenste intensiteit en de grootte van de ruimte wordt aangeraden om de stokjes één tot twee keer per week naar believen om te draaien. Voor een betere verspreiding kan de kamergeur op menshoogte en in een doorgang worden geplaatst: de lucht zal de geurdeeltjes geleiden en bij elke beweging de geur helpen verspreiden.

WAARSCHUWINGEN
H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 – Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. P102- Buiten bereik van kinderen bewaren. P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. P333+P313- Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp inroepen. P337 + P313 – Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen. P501 – Inhoud of verpakking afvoeren volgens plaatselijke, landelijke voorschriften.

Bevat benzylsalicylaat; reactiemassa van 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on en 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on en 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; hexylcinnamal; linalool; hexylsalicylaat; (ethoxymethoxy)cyclododecaan; isoeugenol.

Bijkomende informatie

Afmetingen 9 × 9 × 23 cm