Geurstokjes Prato Rosso 500ml ROBI Interior

PARCO – Geurstokjes Prato Rosso 500ml

 90,00

5 op voorraad (kan nabesteld worden)

SKU: PAR017 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

BESCHRIJVING
De kamergeur roept de intense en geruststellende geur op van de houten lambrisering die de muren bedekt en de balken die de plafonds bedekken, waardoor aromatische tonen van hout en harsen in de atmosfeer vrijkomen. De open haard verspreidt een licht spoor van sintels, opgeroepen door een subtiele rokerige toon. Een zoete en scherpe toets wordt gegeven door kaneel, dat zit in traditioneel versgebakken snoepjes. Telkens wanneer de deur wordt geopend, komt de lucht van buiten naar binnen, verwelkomt de bezoekers en brengt de vochtige geuren van het bos met zich mee. Een intense, volle geur, met duizend reukfacetten, geschikt voor alle gezellige omgevingen.

DETAILS
Volume/nettogewicht: 500 ml
Gewicht: 900 gr
Afmeting: 8,5 x 22,5 cm

ONDERHOUDTIPS
Voor het eerste gebruik is het aan te raden de natuurhouten stokjes ongeveer twee uur in de vloeistof te laten weken en daarna om te draaien. Afhankelijk van de gewenste intensiteit en de grootte van de ruimte is het aan te raden de stokjes 1/2 keer per week naar eigen inzicht te draaien. Voor een betere verspreiding kan de geur in de kamer op manshoogte en in een doorgang worden geplaatst: de lucht zal de geleider zijn van de reukdeeltjes, waardoor de geur bij elke beweging wordt verspreid.

WAARSCHUWINGEN
H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 – Als medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand. P102- Buiten bereik van kinderen bewaren. P210 – Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. P333+P313- Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen. P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 – Voer de inhoud of verpakking af in overeenstemming met lokale, nationale regelgeving.

Bevat reactiemassa van 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on en 1-(1, 2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on en 1-(1,2,3,5,6,7 ,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on;1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3 -pentamethyl-4H-indeen-4-on; benzylsalicylaat; cumarine; citroen, ext.; isoeugenol.

Bijkomende informatie

Afmetingen 9 × 9 × 23 cm